عنوان مقاله
خلاصه

شكلات از درخت تئوبروما تهيه مي گيرد. تئوبروما يك كلمه يوناني به معناي غذاي خدايان است.

access_time 12/05/1400 02:44:49 ب.ظ
remove_red_eye 609 بازديد

شكلات از درخت تئوبروما تهيه مي گيرد. تئوبروما يك كلمه يوناني به معناي غذاي خدايان است. مصرف شكلات به 1500 سال پيش باز مي گردد كه براي نخستين بار قوم مايا در آمريكاي مركزي و متعاقب آن آزتك ها در مكزيك كنوني، اقدام به توليد شكلات و مصرف آن كردند.
قبايل مايا در سال 500 ميلادي در مكاني كه امروزه جنوب كشور مكزيك است، زندگي مي كردند. سرخپوستان مايا مردماني با اصل و نصب و باستاني بودند كه نوادگانشان همچنن در آمريكاي جنوبي زندگي مي كنند. آنها نخستين كساني بودند كه لذت طعم كاكائو را كشف كردند.
ماياها دانه هاي كاكائو را درو مي كردند و در سرزمين هاي پست مورد نظرشان به عنوان اولين كشت درختي، پرورش مي دادند و از دانه هاي برشته كاكائو، آب و كمي ادويه يك نوشيدني تهيه مي كردند كه مهمترين نوشيدني اين مردمان بود.
آنها از دانه كاكائو در داد و ستد استفاده مي كردند و در عوض لباس و اسب مي گرفتند.
*** سرخپوستان مايا نخستين كساني بودند كه لذت طعم كاكائو را كشف كردند
دومين گروهي كه مشتاق مصرف كاكائو بودند، آزتك بودند. قوم باستاني آزتك كه ساكنان اوليه مكزيك بشمار مي آيند، درخت كاكائو را ستايش مي كردند.
محل زندگي آزتك ها خشك بود و آنها قادر به پرورش كاكائو نبودند، در نتيجه دانه هاي آن را از طريق داد و ستد و يا از طريق جنگ ها و يا به صورت غنائم جنگي به دست مي آوردند و از آن به عنوان پول براي داد و ستد استفاده مي كردند.
بعدها شكلات مايع به عنوان يك نوشيدني اشرافي وارد اسپانيا شد.
حدودا يك قرن طول كشيد تا شكلات در تمام اروپا پخش شد. اسپانيايي ها اين نوشيدني را بنا به ذائقه خود تغيير دادند و فهميدند بهتر است كه گرم خورده شود اما چون دانه هاي كاكائو غنيمت آنها بود، از گسترش آن جلوگيري كردند و توانستند حدود صد سال كاكائو را در انحصار خود قرار دهند و شيوه توليد آن را مانند يك راز از ساير نقاط جهان به خصوص اروپا، پنهان نگه دارند.
بالاخره يك ايتاليايي انحصار مالكيت اسپانيايي را در قاره آمريكا شكست و به آن سرزمين سفر كرد. او با سفر به مناطق زندگي بوميان آمريكا به نحوه كاشت كاكائو و تهيه نوشيدني شكلات پي برد و در بازگشت آن را به كشور ايتاليا آورد.

بیگی

کارشناس تولید محتوا